Tin công nghệ

Cách lấy mũi taro bị gãy
0101/1970

Nguyên nhân taro bị gãy và cách lấy taro bị gãy

Tốc độ cắt khi taro và công thức tính chế độ cắt khi taro
0101/1970

Tốc độ cắt khi taro cho từng loại vật liệu cụ thể và công thức tính số vòng quay...

Bảng tra mũi khoan và taro
0101/1970

Bảng tra mũi khoan và taro

bảng tra mũi khoan và taro hệ inch
0101/1970

bảng tra mũi khoan và taro hệ inch

Phoi của vật liệu và hình dạng thoát phoi của mũi taro
0101/1970

Phoi của vật liệu và hình dạng thoát phoi của mũi taro

bảng tra mũi khoan và taro nén
0101/1970

bảng tra mũi khoan và taro nén hệ "Mét" và "hệ inch" chuẩn UNC

Ưu điểm của phương pháp phay ren
0101/1970

Ưu điểm của phương pháp phay ren.....

Chương trình và chế độ cắt khi phay ren
0101/1970

Hướng dẫn chọn chế độ cắt là lập trình khi phay ren