Tốc độ cắt khi taro và công thức tính chế độ cắt khi taro

Thứ hai, 28/03/2016, 21:30 GMT+7

Những điều sau đây ảnh hưởng đến tốc độ cắt ren khi sử dụng: mũi khoan, phôi, số lượng dao tiện và vát mép, vật liệu, tình trạng lỗ để ren và dung dịch làm nguội. Việc để ý đến những điều trên để điều chỉnh tốc độ cắt ren phù hợp là một việc rất cần thiết.

Khi các vật liệu làm việc có hiệu năng làm việc tốt, khi khoan không sâu, hoặc khi lượng dung dịch làm nguội vừa đủ, thì nên chọn tốc độ cắt ren nhanh hơn. Khi hiệu năng của vật liệu là không rõ, để an toàn, hãy chọn tốc độ cắt ren gần như là thấp nhất vào lúc đầu, và sau đó tang tốc độ cắt lên dần dần.

Những mốc tốc độ sau đây dành cho điều kiện cắt khi dùng dầu cắt không hòa tan.  Khi sử dụng dầu cắt hòa tan được trong nước thì xin hãy giảm bớt đi 30% tốc độ cắt.

 www.muitaro.com chia sẻ với mọi người "Tốc độ cắt khi taro và công thức tính số vòng quay"

TYc_YY_cYt_khi_taro_va_cong_thYc_tinh_sY_vong_quay_www.muitaro.comCông thức tính bước tiến (Feed rate)

F = P x n  (mm/phút)

( P bước ren, n số vòng quay trong 1 phút)

Quy về trang chủ click mũi taro

 

 

Ý kiến của bạn