TIN TỨC

Ưu điểm của phương pháp phay ren
0104/2016

Ưu điểm của phương pháp phay ren.....

Phoi của vật liệu và hình dạng thoát phoi của mũi taro
3103/2016

Phoi của vật liệu và hình dạng thoát phoi của mũi taro

Tốc độ cắt khi taro và công thức tính chế độ cắt khi taro
2803/2016

Tốc độ cắt khi taro cho từng loại vật liệu cụ thể và công thức tính số vòng quay...

Cách lấy mũi taro bị gãy
2703/2016

Nguyên nhân taro bị gãy và cách lấy taro bị gãy

bảng tra mũi khoan và taro nén
2603/2016

bảng tra mũi khoan và taro nén hệ "Mét" và "hệ inch" chuẩn UNC

Chương trình và chế độ cắt khi phay ren
3105/2010

Hướng dẫn chọn chế độ cắt là lập trình khi phay ren

Bảng tra mũi khoan và taro
3105/2010

Bảng tra mũi khoan và taro

bảng tra mũi khoan và taro hệ inch
3105/2010

bảng tra mũi khoan và taro hệ inch